House of Bliss

House of Bliss is een bijzondere plek ... een plek van zuiver licht, een spiritueel centrum, een groei-huis, een plek om samen te komen, een veilige plek voor transformatie en voor leven in het NU, ...   vul het in naar jouw eigen behoefte ... welkom !

House of Bliss is de plek ...

  • waar elke vraag gesteld kan worden  ...
  • waar iedereen gelijk is ...
  • waar elk onderwerp bespreekbaar is ...
  • vrij van oordeel, vrij van vastgeroeste overtuigingen - helemaal vrij ...

    House Of Bliss streeft naar het welzijn van elke medemens.

Ons doel is mensen in hun kracht te zetten zodat ze sterk staan bij de uitdagingen van alledag.

Welkom !